جدیدترین مطالب
مطالب برگزیده
تفریح میلیونی در آسمان تهران
تفریح میلیونی در آسمان تهران
کسانی که می‌خواهند با هواپیماهای شخصی بر فراز شهر تهران پرواز کنند باید برای هر یک ساعت معادل ۲۰۰هزار تومان پرداخت کنند یا اینکه با پرداخت 200 تا 700 میلیون تومان صاحب یک هواپیمای شخصی شوند.