جدیدترین مطالب
مطالب برگزیده
بدون شبکه های اجتماعی زندگی چه شکلیه؟
این یک داستان واقعی است
بدون شبکه های اجتماعی زندگی چه شکلیه؟
همه کسانی که با من آشنایی دارند، به خوبی می دانند که از شهریور 1387 به بعد بخشی از حیات روزانه من در شبکه های اجتماعی دنبال می شود و تنها فضایی که ترجیح می دهم قسمت هایی از زندگی خصوصی خود را روی آن منعکس کنم، همین پلتفرم های مجازی است.
گلچینی از شبکه های اجتماعی 3
گلچینی از شبکه های اجتماعی 3
چشمهایم را به انسانی بدهید که هرگز طلوع آفتاب، چهره یک نوزاد و شکوه عشق را در چشم های یک زن ندیده است.
گلچینی از شبکه های اجتماعی 2
گلچینی از شبکه های اجتماعی 2
نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، مطالب کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان در دل شما را تحسین می کنند.
گلچینی از شبکه های اجتماعی 1
گلچینی از شبکه های اجتماعی 1
نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، مطالب کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان در دل شما را تحسین می کنند.
در شبکه‌های موبایلی چه می‌گذرد؟
از مثبت اند‌یشی و عاشقانه‌ها تا تحلیل مسائل روز و نظریه‌پرد‌ازی
در شبکه‌های موبایلی چه می‌گذرد؟
د‌ر زند‌‌گی مد‌رن امروز کمتر کسی است که از شبکه‌های اجتماعی موبایلی چیزی نشنید‌ه باشد‌.