تا قیامت نمی‌توان یارانه پرداخت کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
تا قیامت نمی‌توان یارانه پرداخت کرد
باید دغدغه‌های مردم شناسایی شود و با روش‌های دیگری، این نگرانی‌ها برطرف شود و به‌تدریج یارانه‌های صرف رفع نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، درمان، بهداشت و تأمین اجتماعی شود.
بازتاب گسترده سخنان رهبری در رسانه های خارجی
بازتاب گسترده سخنان رهبری در رسانه های خارجی
حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح دوشنبه پس از پایان دوران بستری و ترخیص از بیمارستان بیاناتی درباره همکاری ایران با آمریکا برای مبارزه با داعش داشتند که در رسانه‌های خارجی بازتاب گسترده‌ای داشته است.